Απεντομώσεις

Η εργασία της απεντόμωσης λόγο μορφολογικών χαρακτηριστικών διαφοροποιείτε σε δύο κύριες κατηγορίες. Αυτής της εργασίας των ερπόντων εντόμων(κατσαρίδες, κοριούς ,ψύλλους ,τερμίτες ,μυρμήγκια κ.α.) και αυτής της εργασίας των ιπταμένων εντόμων(κουνούπια, μύγες, σφήγκες κ.α.).

Η εργασία της απεντόμωσης-εντομοκτονίας  γίνεται με διαφορετικά μέσα και υλικά αναλόγως της φυσιολογίας, της βιολογίας και των εν γένει τρόπο διαβίωσης και θρέψης των εντόμων αυτών.

Ο πιο συνήθεις τρόπος απεντόμωσης ερπόντων είναι οι ψεκασμοί χαμηλής πίεσης με διάφορα εγκεκριμένα σκευάσματα-δραστικές ουσίες στους χώρους διαβίωσης, διέλευσης και αναπαραγωγής των βαδιστικών εντόμων. Άλλος τρόπος απεντόμωσης είναι η δολωματική εντομοκτονία η οποία γίνεται με ειδικά προσελκύστηκα gel(πηχτή) από τα οποία διατρέφονται τα βαδιστικά έντομα και εμπεριέχοντας  εντομοκτόνα δραστικές ουσίες  επέρχεται η εξολόθρευσης τους ή παρόμοιες κολλώδεις προσελκυστικές επιφάνειες όπου μηχανικά επέρχεται η εξολόθρευση των βαδιστικών εντόμων. Τέτοιες παρόμοιες κολλώδεις επιφάνειες σε συνδυασμό με λάμπες προσέλκυσης συγκεκριμένου φάσματος φωτός χρησιμοποιούνται και σε μηχανήματα παγίδευσης ιπταμένων εντόμων(εντομοπαγίδες).

Τα συνήθη σκευάσματα απεντομώσεων είναι  αυτά των εντομοκτόνων Πυρεθροειδων, ρυθμιστών ανάπτυξης-προνυφοκτόνα, προσελκυστικά gel , βιολογικά σκευάσματα (βάκιλοι).

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σημαντικό είναι η δημιουργία αποτρεπτικών συνθηκών για την είσοδο και διαβίωση εντόμων όπου επιτυγχάνεται με την μηχανική αποτροπή εντόμων με την χρήση σιτών, μηχανοσιφώνων, λιποπαγίδων    (αποχέτευση) αλλά και η απομάκρυνση των προσελκυστικών γι αυτά τροφών(ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων) και οι σωστές συνθήκες υγιεινής (καθαρισμός-απολύμανση).

apentomoseis_1

Συγκέντρωση πληθυσμού κατσαρίδων (Periplaneta Americana) σε φρεάτιο ακαθάρτων

apentomoseis_2

Κοριοί σε στρώμα

apentomoseis_3

Ψύλλοι

apentomoseis_4

Τσιμπούρια

apentomoseis_5

Ψεκασμός για καταπολέμηση ερπόντων