Απωθήσεις ( Φιδιών- Πτηνών) Καταπολέμηση τρωκτικών τυφλοπόντικες

Απώθηση Φιδιών

Η  Agrohealth προσφέρει την υπηρεσία απώθησης φιδιών σε Βιομηχανικούς, επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους, που συχνά εμφανίζονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Η προστασία των χώρων γίνεται με τη χρήση μη τοξικών, απωθητικών σκευασμάτων τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Το απωθητικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται για την απώθηση φιδιών διατίθεται σε κοκκώδη μορφή. Τοποθετείται περιμετρικά του χώρου. Επιπλέον χρησιμοποιείται σκεύασμα και σε δοχείο το οποίο τοποθετείται εκατέρωθεν των εισόδων με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η είσοδος ερπετών εντός των χώρων.

Απώθηση Πτηνών          

 Η  Agrohealth προσφέρει την υπηρεσία απώθησης πτηνών (περιστέρια , καρακάξες  κα) σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Τα πτηνά μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα αισθητικό αλλά και υγειονομικό λόγω των ρύπων των οποίων δημιουργούν σε σημεία τα οποία αναπαύονται. Η  Agrohealth μπορεί να εκπονήσει και να πραγματοποιήσει μια μελέτη απομάκρυνσης των πτηνών αυτών. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με ηχοβολιστικά συστήματα αλλά και με ειδικές κατασκευές (ειδικά σύρματα, ακίδες κα.)

Καταπολέμηση τρωκτικών τυφλοπόντικες

 Η  Agrohealth προσφέρει την υπηρεσία καταπολέμησης τυφλοπόντικων. Οι τυφλοπόντικες δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε αγροτικές αλλά και αστικές περιοχές καταστρέφοντας καλλιέργειες γκαζόν φυτώρια κα. Η καταπολέμηση περιλαμβάνει μεθόδους όπως την μηχανική και χημική εξασφαλίζοντας την μείωση ως και εξάλειψη της παρουσίας τους.