Εργασία Απολύμανσης Καθαρισμού δεξαμενών πόσιμου νερού

Το πόσιμο νερό είναι υψίστης σημασίας αγαθό απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει να παρέχεται σε άριστες συνθήκες στους καταναλωτές και υπάρχουν αυστηρά νομοθετήματα Ελληνικά και Διεθνής, που ορίζουν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές  προδιαγραφές του πόσιμου νερού.

Οι άριστες υγειονομικές συνθήκες περιλαμβάνουν την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης ώστε να αποφεύγεται κάθε υγειονομικός κίνδυνος για την δημόσια υγεία.

Το πόσιμο νερό στην Ελλάδα συνήθως διατίθεται από φορείς όπως τους Δήμους, Οικιστικούς Συνεταιρισμούς, Νομικά Πρόσωπα Διαχείρισης Νερού, Ένοπλες Δυνάμεις κλπ.

Οι φορείς για την υδροδότηση των κατοικιών διαθέτουν συνήθως δεξαμενές  για την αποθήκευση του πόσιμου νερού. Συγκεκριμένα, το νερό μετά την επεξεργασία του αποθηκεύεται στις δεξαμενές και από εκεί διατίθεται στο δίκτυο. Για να εξασφαλιστεί η συνεχής υδροδότηση σε όλες τις οικίες, υπάρχουν διάφορες δεξαμενές σε διάφορα οικιστικά και δημοτικά διαμερίσματα.

Οι παραπάνω δεξαμενές, θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη μικροβιολογική κατάσταση ώστε να μην εγκυμονεί κανένας κίνδυνος (πχ Legionella,Pseudomonas aeruginosa,Escherichia coli,Clostridium perfrigens)  για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες-συνθήκες που μπορούν να υποβαθμίσουν μικροβιολογικώς την ποιότητα των δεξαμενών, όπως η ποιότητα του νερού, ο χρόνος παραμονής του στη δεξαμενή, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τα επίπεδα του υπολειμματικού χλωρίου, κ.α.

Συσσώρευση λάσπης-φερτών υλικών σε δεξαμενή πόσιμου νερού-καθαρισμός απολύμανση δεξαμενής 1000m3

 Συσσώρευση λάσπης-φερτών υλικών σε δεξαμενή πόσιμου νερού-καθαρισμός απολύμανση δεξαμενής 1000m3

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των δεξαμενών πόσιμου νερού.

Η Agrohealth έχει εκτελέσει επιτυχώς δεκάδες προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης  δεξαμενών πόσιμου νερού σε Δήμους, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Υγειονομικές επιχειρήσεις, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ιδιωτικούς φορείς, Οικίες κλπ.

Επίσης η Agrohealth προμηθεύει όπου απαιτηθεί με τα κατάλληλα εγκεκριμένα απολυμαντικά(Έγκριση ΕΟΦ) πόσιμου νερού.

Η εμπειρία της Agrohealth και η πιστοποίηση της εταιρίας(με Διεθνή Πρότυπα ISO) στο αντικείμενο αυτό σε συνεργασία με Δήμους και Φορείς καθώς και επιχειρήσεις -ιδιώτες τις τελευταίες δεκαετίες εγγυάται το υψηλό επίπεδο εργασιών με τα καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα του πόσιμου νερού και καθιστά την εταιρεία μας από τις λίγες Πανελλαδικώς αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες σε απολύμανση και καθαρισμό δεξαμενών πόσιμου νερού.

Η Agrohealth αναλαμβάνει πιστοποιημένα με εξειδικευμένα συνεργεία την απολύμανση-καθαρισμό ή και την εργασία της υπερχλωρίωσης (σοκ)  σε πάσης φύσεως δεξαμενές(συνήθως μεγέθους >5m3 έως και 1.000m3) που βρίσκονται σε επαγγελματικούς χώρους (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, βιομηχανίες,γραφεία,logistics,πλοία,mega yaghts), σε ιδιωτικούς χώρους (οικίες-πολυκατοικίες) και δημοτικά και δημόσια δίκτυα σε ολόκληρη την Αττική και Στερεά Ελλάδα και Πανελλαδικώς κατόπιν συμφωνίας καθώς και την έκδοση Βεβαίωσης Εργασίας Απολύμανσης-Καθαρισμού Δεξαμενής Πόσιμου νερού.

Αν θέλετε να μάθετε για τιμές και πληροφορίες καλέστε στο

210-8815116 22620-22263 Δευτέρα-Σάββατο 09:00-18:00 ή πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας.

Οξείδωση και Άλατα σε σωλήνες δεξαμενής 900m3

Οξείδωση και Άλατα σε σωλήνες δεξαμενής 900m3


Φερτά υλικά αποσάθρωση τσιμεντοκονίας δεξαμενής 1.200m3

Φερτά υλικά αποσάθρωση τσιμεντοκονίας δεξαμενής 1.200m3


Οξειδωμένες me συσσώρευση αλάτων σωλήνες παροχής και εξαερισμού δεξαμενής 900m3

Οξείδωση και συσσώρευση αλάτων σε σωλήνες παροχής και εξαερισμού δεξαμενής 900m3