Εργασία Απολύμανση δημοσίων χώρων-σχολείων (H1N1 Ιώσεις, COVID-19 SARS–CoV-2).

Το σύνολο των δράσεων που αναλαμβάνει η Agrohealth. χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική συμβατότητα με κύριο γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των Πολιτών και των οργανισμών μη στόχων.

Συγκεντωση αποριμμάτων-εστία μόλυνσης

Αναλυτικά οι χώροι υγειονομικής σημασίας εντός των οικιστικών περιοχών σε ένα δήμο-περιφέρεια περιλαμβάνουν τα δημοτικά-περιφερειακά κτίρια όπως δημαρχείο-διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, αμαξοστάσια, ΚΕΠ, δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία,  γυμνάσια-λύκεια, κοιμητήρια, αθλητικά κέντρα , παιδικές χαρές, δημοτικές αποθήκες, εγκαταλειμμένες οικίες, φρεάτια ομβρίων υδάτων-σχάρες, φρεάτια ακαθάρτων υδάτων, πλατείες,

ΧΥΤΑ, λιμενικά καταφύγια-λιμάνια-Λιμενικά Ταμεία, Χώρους Επεξεργασίας Βιολογικών Λυμάτων- Σταθμούς.

Δημόσιο Σχολείο  Εξωτερικός-Εσωτερικός Χώρος (Χώρος Συνάθροισης Πολιτών-Ευπαθών Ομάδων ,κίνδυνος Η1Ν1)

Η  Agrohealth   για περισσότερα από 14 χρόνια και σε συνεργασία με εξειδικευμένους υγειονολόγους πραγματοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις με την χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων ULV COLD-HOT FOGGING  και προμηθεύει δήμους-δημοτικές επιχειρήσεις-περιφέρειες με εξειδικευμένα και εγκεκριμένα χημικά-καθαριστικά και απολυμαντικά (Έγκριση ΕΟΦ) υγειονομικής σημασίας (καταπολέμηση Η1Ν1, COVID-19 SARS–CoV-2) ολοκληρώνοντας τις υγειονομικές απαιτήσεις ενός φορέα για την ολοκληρωμένη εξυγίανση χώρων.

  

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση έρχεται μόνο από εξιδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης σε συνδυασμό πάντα με ολοκληρωμένα καθημερινά προγράμματα απολύμανσης καθαρισμού του χώρου που θέλουμε να εξυγιάνουμε.

Προσοχή!!! Για την εξέλιξη του Κορωνοοιού ενημερωνόμαστε συνεχώς και ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων  https://eody.gov.gr/

Πίνακας 1. Αντιμικροβιακοί παράγοντες με αποτελεσματικότητα κατά διαφόρων.
Αντιμικροβιακός παράγοντας Συγκέντρωση Ελεγμένος κορωνοϊός
Αιθανόλη 70% HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV
Υποχλωριώδες νάτριο 0.1-0.5%0.05-0.1% HCoV-229ESARS-CoV
Ιωδιούχος ποβιδόνη 10% (1%) HCoV-229E
Γλουτεραλδεϋδη 2% HCoV-229E
Ισοπροπανόλη 50% MHV-2, MHV-N, CCV
Χλωριούχο βενζαλκόλιο 0.05% MHV-2, MHV-N, CCV
Χλωριώδες νάτριο 0.23% MHV-2, MHV-N, CCV
Φορμαλδεϋδη 0.7% MHV-2, MHV-N, CCV
Πηγή  ΕΟΔΥ: Οδηγίες για τις απολυμάνσεις σχολείων/πανεπιστημίων/εστιών που έχουν εκτεθεί στον κορωνοιϊο.