Μυοκτονίες

Η εργασία της Μυοκτονίας διαφοροποιείται σε δύο κυρίως ομάδες. Αυτής της εργασίας για την καταπολέμηση των ποντικιών και αυτής της εργασίας της καταπολέμησης των αρουραίων.

Η εργασία της μυοκτονίας γίνεται με τον ίδιο τρόπο για ποντίκια-αρουραίους  χρησιμοποιούμε όμως λόγο διαφοράς μεγέθους διαφορετικού μεγέθους δολώματα, σταθμούς ασφαλείας, κόλλες(οδηγία 93/43 HACCP), παγίδες κτλ.

Το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να γίνει αναγνώριση των διαδρόμων-φωλιών των τρωκτικών.

Με την χρήσης αντιπηκτικών δολωμάτων ,κολλητικών παγίδων και ειδικών φακών και με μεγάλη  συχνότητα εφαρμογών εξολοθρεύουμε τους πληθυσμούς.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη καταπολέμηση των τρωκτικών η εταιρεία μας εμπορεύεται και χρησιμοποιεί μια μεγάλη γκάμα δολωματικών σταθμών ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σημαντικό είναι η δημιουργία αποτρεπτικών συνθηκών για την είσοδο και διαβίωση τρωκτικών όπου επιτυγχάνεται με την μηχανική αποτροπή τρωκτικών περιορίζοντας την είσοδο τους στα κτίρια και απομακρύνοντας εκτεθειμένα τρόφιμα και απορρίμματα  δυσκολεύοντας έτσι την ανεύρεση τροφών από τα τρωκτικά (ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων).

Μυοκτονία σε δολωματικό σταθμό ασφαλείας

Τρωκτικά σε ηλεκτρικό δίκτυο

Τρωκτικά