Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (ISO-HACCP)

         Η εταιρεία μας μελετάει σχεδιάσει και αναπτύσσει συστήματα προτύπων ποιότητας όπως:

 

         ISO 9001:2008 Πρότυπο Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών

         ISO 22000-2005 HACCP Πρότυπο Ποιότητας Διασφάλισης τροφίμων

         ISO 14001-2004 Πρότυπο Ποιότητας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

         ISO18001-2008 Πρότυπο Ποιότητας Ασφάλειας Και Εργασίας

         HACCP Παλαιό Πρότυπο Ασφάλειας Παραγόμενων Τροφίμων (κρίσιμο σημείο ελέγχου)

 

         Τέλος η εταιρεία μας μπορεί να πραγματοποιήσει και την εκπαίδευση που απαιτούνται από   

         τα πρότυπα αυτά καθώς και την δειγματοληψία, διακρίβωση οργάνων  όπου απαιτείται  

         υλικών και υγρών, μηχανημάτων σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς.