Ιστορικό

Η εταιρεία Agrohealth δημιουργήθηκε με σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή υγειονομικών υπηρεσιών απολύμανσης, μυοκτονίας και απεντόμωσης σε αστικούς αγροτικούς και επαγγελματικούς χώρους εφαρμόζοντας Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(I.P.M. Intergrated Pest Management).

Άμεσα δημιουργήθηκε και η ανάγκη να προσφέρει υπηρεσίες φυτοπροστασίας και πυροπροστασίας πρασίνου με βιολογικά, συμβατικά μέσα αλλά και με χημική καταπολέμηση.

Τέλος η  εταιρεία Agrohealth  ερευνά και μελετά συστήματα ποιότητας τροφίμων ,ποιότητας παροχής υπηρεσιών, περιβαλλοντικής διαχείρισης ασφάλειας εργαζομένων καθώς και εκπαίδευσης προσωπικού και ιδιωτών σε θέματα προστασίας παρασίτων,  φυτοπροστασίας αλλά και βιολογικής καταπολέμησης αυτών.

Η εταιρεία Agrohealth έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει για όλο το φάσμα των υπηρεσιών της τα εξής συστήματα:

  • ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας
  • ISO 14001:2015  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 πρώην 18001:2007-OHSAS Σύστημα  Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • EN 16636 CEPA Πρότυπο Διαχείρισης Παρασίτων

Φορέας Πιστοποίησης και των τριών συστημάτων ISO είναι από τον ΕΣΥΔ και για το πρότυπο EN 16636 CEPA η Qcheck.