Πιστοποιήσεις ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001-45001.

Η εταιρεία Agrohealth είναι από τις λίγες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε ένα Συνολικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κατά το πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001-45001.

Βασικές παράμετροι της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

Ο επιστημονικός σχεδιασμός προστασίας από τα παράσιτα για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Η συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση του συστήματος Pest Control-I.P.M. που έχουμε εγκαταστήσει σε κάθε χώρο.

Η ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των παραπόνων των πελατών μας και της πλήρους βοήθειας μας σε περιπτώσεις παρουσίασης ιδιαίτερων προβλημάτων.

Η συνεχής κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού μας μέσα από ένα αυστηρά εφαρμοζόμενο εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς και με συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η χρήση χημικών για την εκτέλεση των εργασιών μας, αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για το περιβάλλον. Διαχειριζόμαστε τα παρασιτοκτόνα και τα υπολείμματα τους, με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που τα διέπουν φροντίζοντας για την αποκομιδή και την εξουδετέρωση τους από ειδικούς φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 14001:2004.

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για μας, η Ασφάλεια και η Υγεία, όχι μόνο των ανθρώπων μας, αλλά όλων, τους οποίους θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο οι εργασίες μας. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες που διέπουν τις εργασίες μας. Εξοπλίζουμε το προσωπικό μας, με όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας, και απαιτούμε με επιμονή, να φορούν τα συνεργεία μας, όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση, ΜΑΠ. Το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Εταιρεία μας, είναι εγκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS18001-45001.