Πιστοποιήσεις ISO

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 , ISO 45001 -OHSAS 18001 και CEPA EN 16636.

Η εταιρεία Agrohealth είναι από τις λίγες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε ένα Συνολικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κατά το πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 πρώην OHSAS 18001-45001.

Βασικές παράμετροι της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

Ο επιστημονικός σχεδιασμός προστασίας από τα παράσιτα για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Η συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση του συστήματος Pest Control-I.P.M. που έχουμε εγκαταστήσει σε κάθε χώρο.

Η ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των παραπόνων των πελατών μας και της πλήρους βοήθειας μας σε περιπτώσεις παρουσίασης ιδιαίτερων προβλημάτων.

Η συνεχής κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού μας μέσα από ένα αυστηρά εφαρμοζόμενο εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς και με συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η χρήση χημικών για την εκτέλεση των εργασιών μας, αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για το περιβάλλον. Διαχειριζόμαστε τα παρασιτοκτόνα και τα υπολείμματα τους, με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που τα διέπουν φροντίζοντας για την αποκομιδή και την εξουδετέρωση τους από ειδικούς φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 14001:20015.

 

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για μας, η Ασφάλεια και η Υγεία, όχι μόνο των ανθρώπων μας, αλλά όλων, τους οποίους θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο οι εργασίες μας. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες που διέπουν τις εργασίες μας. Εξοπλίζουμε το προσωπικό μας, με όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας, και απαιτούμε με επιμονή, να φορούν τα συνεργεία μας, όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση, ΜΑΠ. Το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Εταιρεία μας, είναι εγεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 πρώην OHSAS18001.

 


CEPA EN 16636

Σκοπός της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο CEPA ΕΝ16636,  είναι να τεκμηριώσει ότι η εταιρεία Ελέγχου και Καταπολέμησης Παρασίτων εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες που είναι σε εναρμόνιση με τα συστήματα των  εταιρειών Τροφίμων – Φαρμάκων – Καλλυντικών αλλά και επιχείρησης οποιουδήποτε άλλου κλάδου. Το πρότυπο αυτό προορίζεται για επαγγελματίες στο πεδίο των υπηρεσιών Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών, με απλές διαδικασίες  που ταιριάζουν στον κλάδο και στη φιλοσοφία της, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, της πρόληψης, της παροχής συμβουλών και της εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών. Η φιλοσοφία του CEPA ΕΝ 16636  είναι να εξασφαλίσει την προστασία των πελατών, να διασφαλίσει την δημόσια υγεία και να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει το πρότυπο ΕΝ16636-CEPA με φορέα πιστοποίησης την Qcheck