Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα – Φυτοφάρμακα

Φυτοφάρμακα ή άλλα χημικά προστατευτικά προιόντα, για καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών. Διατίθενται και ζιζανιοκτόνα για τον έλεγχο του πληθυσμού των ζιζανίων.

Μυκητοκτόνα

Εντομοκτόνα – Ακαρεοκτόνα

Ζιζανιοκτόνα

Σαλιγκαροκτόνα – Κοχλιοκτόνα