Εργασία Απολύμανση ιδιωτικών χώρων-καταστημάτων (H1N1 Ιώσεις, COVID-19 SARS–CoV-2)

Η Agrohealth στα πλαίσια των ορθών πρακτικών υγιεινής όπως είναι το HACCP μπορεί να εκπονήσει το πρόγραμμα απολύμανσης καθαρισμού που απαιτείται και να προμηθεύσει με ειδικά καθαριστικά απολυμαντικά  οποιαδήποτε επιχείρηση.

Επίσης εκτελεί με την χρήση εξειδικευμένων απολυμαντικών και μηχανημάτων ULV Foggers εργασίας εκνέφωσης εργασίας απολύμανσης εξυγίανσης χώρου από μικροοργανισμούς όπως H1N1 Ιώσεις, COVID-19 SARS–CoV-2.

Επίσης μπορεί να  πραγματοποιήσει στοχευμένες παρεμβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους με εξειδικευμένα μηχανήματα .

Καταγραφή δράσεων προγράμματος απολύμανσης καθαρισμού

Η εταιρεία μας μπορεί μέσω των ειδικευμένων και πιστοποιημένων συνεργατών υγιεινολόγων της και με την εμπειρία 14 ετών σε εφαρμογές-εργασίας απολύμανσης εξυγίανσης ιδιωτικών χώρων να πραγματοποιήσει συνολικά ολοκληρωμένα προγράμματα .

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση έρχεται μόνο από εξιδικευμένες εφαρμογές απολύμανσης σε συνδυασμό πάντα με ολοκληρωμένα καθημερινά προγράμματα απολύμανσης καθαρισμού του χώρου που θέλουμε να εξυγιάνουμε.

Προσοχή!!! Για την εξέλιξη του Κορωνοοιού ενημερωνόμαστε συνεχώς  και ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων  https://eody.gov.gr/

Επίσης μπορούμε μέσω εξειδεικευμένων συνεργατών να πραγματοποιήσουμε όλους τους χημικούς-μικροβιολογικούς  ελέγχους που απαιτούνται για την ανίχνευση και ταυτοποίηση των παθογόνων σε επιφάνειες υλικών, χεριών, τροφίμων, ποτών.