Καταπολέμηση Εντόμων Αποθηκών-Ξυλοφάγων(Τερμίτες)

Ο άνθρωπος, στο συνεχή αγώνα του για επιβίωση, παράγει μεγάλες ποσότητες προϊόντων τα οποία πρέπει να αποθηκεύσει, με σκοπό, να μεταποιηθούν, να μεταφερθούν ή να καταναλωθούν. Με τον όρο “έντομα αποθηκευμένων προϊόντων” χαρακτηρίζουμε τα έντομα εκείνα που προσβάλλουν εδώδιμα ή μη προϊόντα, που βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας ή της αποθήκευσης τους.  Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης τους, τα γεωργικά προϊόντα, προσβάλλονται από διαφόρων κατηγοριών εχθρούς και ασθένειες, που πολλές φορές προκαλούν σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με υπολογισμούς του F.Α.Ο.  οι απώλειες σε έτοιμο προϊόν κατά την αποθήκευση ανέρχονται στο 17% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής (10% από έντομα) οι δε ποσότητες που αναλίσκονται από έντομα στις αποθήκες και τις καλλιέργειες, μόνο των σιτηρών θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους λιμούς στις υπό ανάπτυξη χώρες. Έχει υπολογισθεί ότι, τα τέλεια και οι προνύμφες των κολεοπτέρων και οι προνύμφες των λεπιδοπτέρων καταβροχθίζουν σε μια εβδομάδα προϊόν βάρους έως πολλαπλάσιου του βάρους τους. Μόνο μια προνύμφη του Ephestia sρ., κατατρώει το φύτρο 50 περίπου σπόρων μέχρι τη νύμφωσή της. Εκτός από τις ποσοτικές ζημιές, οι προσβολές των αποθηκευμένων προϊόντων από έντομα και ακάρεα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας στους καταναλωτές αυτών των προϊόντων. Η παρουσία εντόμων σε προϊόντα που, είτε βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας, είτε φτάνουν στην κατανάλωση, είναι πολλές φορές συνδεδεμένη με την εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων.

Ως ξυλοφάγα έντομα, αναφερόμαστε σε έντομα που τρέφονται από τα κυτταρικά τοιχώματα του ξύλου με συνέπεια να το αποσαθρώνουν, μειώνοντας τόσο την εμφάνιση όσο και τη μηχανική αντοχή του(τερμίτες ,σαράκι).

Κοινό χαρακτηριστικό των εντόμων αποθηκών αλλά και των ξυλοφάγων εντόμων είναι κοινή  χημική καταπολέμηση αυτών  που επιτυγχάνεται μόνο με ειδικές εφαρμογές όπως με την χρήση υποκαπνιστικών (φωσφίνη)  ή με την λιγότερο συνήθης χρήσης μεθόδου παραμετροποίησης βιολογικών συνθηκών διαβίωση τους (περιβάλλον CO2).

Η εταιρεία Agrohealth  διαθέτει εμπειρία σε προγράμματα καταπολέμησης εντόμων αποθηκών-ξυλοφάγων και μπορεί να συστήνει και προγράμματα προληπτικών χειρισμών για μείωση της πιθανότητας προσβολής(τερμίτες).

Η Agrohealth αναλαμβάνει με εξειδικευμένα συνεργεία την καταπολέμησης εντόμων αποθηκών-ξυλοφάγων σε πάσης φύσεως χώρους όπως ιδιωτικούς(οικίες-πολυκατοικίες) και επαγγελματικούς χώρους(εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, βιομηχανίες,logistics,πλοία) σε ολόκληρη την Αττική και Στερεά Ελλάδα και Πανελλαδικώς.

Αν θέλετε να μάθετε για τιμές και πληροφορίες καλέστε στο

210-8815116 ή 22620-22263 Δευτέρα-Σάββατο 09:00-18:00 ή πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας.

τερμίτες

κόκκινο σκαθάρι σταριού

τομή ξύλου με παρουσία τέλειων εντόμων και προνυμφών

τερμίτης μέσα σε  κατεστραμμένο παρκέ ισόγειας οικίας